MARRó / / / Lecidella elaeochromoides
No esta permés l´ús comercial ni particular de cap fotografia, sense l´autorització
expressa de l´autor. Gràcies.
123
Nom CientíficLecidella elaeochromoides
Nom Català
Nom Castellà
Família
Floració
HabitatRoques àcides assolellades, inclinades. Contr. medit i munt. medit
Alçada
Descripció