MARRó / / / Trametes hirsuta
No esta permés l´ús comercial ni particular de cap fotografia, sense l´autorització
expressa de l´autor. Gràcies.
123
Nom CientíficTrametes hirsuta
Nom Català
Nom Castellà
Família
Floració
Habitat
Alçada
Descripció